Meny Stäng

Ridning i skog och mark regleras av allemansrätten. Enkelt kan sägas att du får rida där du får vandra, men så enkelt är det förstås inte. I allemansrätten står också att du får inte förstöra, lämna spår på mark eller växtlighet.
Läs mer om allemansrätten här!

Behovet av anpassade ridleder som ger säkra möjligheter att rida och köra utomhus ökar varje år. Allt fler intresseområden konkurrerar om att vistas i naturen. Därför är ridleder ett av Hästens i Skånes prioriterade områden 2022. Rid- och körleder och ridslingor i närområdet är ridsportens idrottsanläggningar, liksom ridhus och ridbanor och är nödvändiga för en fortsatt utveckling av hästsporten i Skåne.

Nu är det ryttarnas tur
En inventering av hur Skånes kommuner ser på behovet av rid/körleder och ridslingor har genomförts och nu vänder vi oss till ridklubbar och ryttarföreningarna i Skåne för att få en uppfattning om hur de upplever sin situation vad gäller ridmöjligeter och anläggningar. Se nedan en kort sammanställning av kommunernas svar.

En enkät har sänts ut till Skånes alla kommuner, med följande frågor:

  • Finns ridleder/slingor i er kommun?
  • Var?
  • Hur långa är de?
  • Vem har anlagt dessa?
  • Vem ansvarar för underhåll m.m?
  • Finns planer i er kommun att anlägga nya eller fler ridleder?
  • Finns planer på att på annat sätt stötta hästverksamheten i er kommun, t ex föreningsbidrag, nybyggnad av ridanläggningar eller liknande?

Vi frågade alla Skånes 33 kommuner och 19 svarade. I 12 av dessa kommuner finns en eller flera ridleder. Sex av kommunerna har  anlagt egna ridleder. Fyra av kommunerna har har planer på att anlägga ridleder. Nio svarade att de hade de inga planer sådana planer. 12 kommuner ger föreningsbidrag till ridklubbar och ryttarföreningar enligt kommunens bidragsregler. Två kommuner ger driftsstöd till ridkoleanläggningar. 11 kommuner säger att de inte har några planer på att stötta hästverksamheten i kommunen. Fem kommuner har planer på att har eller planerar nya anläggningar eller renovering/underhåll av befintlgia anläggningar.

Kommunerna som svarat på enkäten är Burlöv, Bromölla, Båstad, Hässleholm, Hörby, Klippan. Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge. 

Har du synpunkter, kännedom om ridleder, din kommuns arbete med ridleder m.m?
Hör gärna av dig till Hästen i Skåne: webbansvarig@hasteniskane.se.