Meny Stäng

Ridning i skog och mark regleras av allemansrätten. Enkelt kan sägas att du får rida där du får vandra, men så enkelt är det förstås inte. I allemansrätten står också att du får inte förstöra, lämna spår på mark eller växtlighet.
Läs mer om allemansrätten här!

Behovet av anpassade ridleder som ger säkra möjligheter att rida och köra utomhus ökar varje år. Allt fler intresseområden konkurrerar om att vistas i naturen. Därför är ridleder ett av Hästens i Skånes prioriterade områden 2022. Rid- och körleder och ridslingor i närområdet är ridsportens idrottsanläggningar, liksom ridhus och ridbanor, och nödvändiga för en fortsatt utveckling av hästsporten i Skåne.

En inventering av läget vad gäller rid/körleder och ridslingor i Skåne, genomförs under första kvartalet. Vad finns i dag?
Hur ser Skånes kommuner på möjligheterna att rida/köra säkert och tryggt? Är en rid/körled en idrottsanläggning?
Hur hanteras rid- och körleder regionalt?
Det är några av de frågor vi kommer att titta närmare på.

En enkät har sänts ut till Skånes alla kommuner, med följande frågor:

  • Finns ridleder/slingor i er kommun?
  • Var?
  • Hur långa är de?
  • Vem har anlagt dessa?
  • Vem ansvarar för underhåll m.m?
  • Finns planer i er kommun att anlägga nya eller fler ridleder?
  • Finns planer på att på annat sätt stötta hästverksamheten i er kommun, t ex föreningsbidrag, nybyggnad av ridanläggningar eller liknande?

Har du synpunkter, kännedom om ridleder, din kommuns arbete med ridleder m.m?
Hör gärna av dig till Hästen i Skåne: webbansvarig@hasteniskane.se.