Meny Stäng

Arriesjön strövområde, Vellinge
Ridled är  3,2 km, delvis rätt kuperad med några branta backar som kan vara sliriga vid blött väder. Stigen går genom yngre lövskog och utmed ängsmark. Rid inte på vandringsstigar, badstrand eller ut i sjön.
Läs mer!

Bjäre banvall, Båstad
Banvallen mellan Båstad och Förslöv, 14 km gång-, cykel- och rekreationsled,  utmärkt för cykling, vandring, ridning och liknande rekreationsformer.
Bjäre banvall följer det gamla järnvägsspåret som 2015 ersattes med tunneln genom Hallandsåsen. Leden är 14 km lång och går från Båstad via Grevie till Förslöv. Den är till största delen asfalterad, vilket gör den framkomlig för både rullstol och barnvagn. Leden har dessutom en grusbelagd ridväg i kanten och kan användas av ryttare.

Björka ridslinga, Sjöbo
Ca 7 km, delvis kuperad terräng med klätterbackar längs med Björkaån, naturstigar och skogsvägar, parkering för släp finns med infart Sjöbo Golfklubb.

Läs mer! 

Bockeboda strövområde, Kristianstad
2 km ridstig, skogsstigar genom bokskog och flack terräng, dels på grusad ridstig in i tät granskog och förbi skogsplanteringar.
Läs mer!

Bruces skog, Helsingborg
ca 8 km ridstig i naturreservat.
Läs mer!

Friseboda strövområde, Kritianstad
Ridområde och ridled  ca 4 km i tallskog. Karta finns på hemsidan.
Läs mer!

Fulltofta strövområde, Hörby
Inga ridleder finns i Fulltofta strövområde, men rid gärna på grusvägar där du kan hålla dig till mittsträngen för att skona underlaget.
Läs mer!

Grytåsa strövområde, Örkelljunga
Hästskostigen är 3,3 km och passerar genom äldre, glesare granskog, men även mystisk tät granskog med mossbeklädd mark, förbi liten damm och sankmarker. Vissa partier går stigen parallellt med vandringsled.
Läs mer!

Hovdala ridslinga, Hässleholm
Två slingor 7 km och 12 km, även lämpliga för körning med häst och vagn, parkering vid start, möjlighet binda upp hästen.
Läs mer!

Järavallens strövområde, Kävlinge
Cirka 6 km lång ridsled, som går över torra gräshedar och ängar in i lätt kuperad fuktigare öppen björkmark. Följ markeingar och läs informationsskyltar. På vissa sträckor går leden parallellt med vandringslder.
Läs mer!

Kronoskogen, Tomelilla
Genom området går ridleder. 
Läs mer!

Malmö
Totalt ca 7 mil ridstigar, dessutom ridslingor i Torup. Varierande underlag mestadels gräsremsor, inte alltid ridbara beroende på väderförhållanden. Kartan kan vara lite svår att använda, klicka på symbolen för lager längst ner till höger på kartan, så kommer bakgrundskartan fram.
Läs mer!

Saxtorpsskogen, Landskrona
Det är tillåtet att rida i Saxtorpsskogen, inga uppmärkta ridslingor, finns inte heller på karta. Möjlighet att bada med häst i Lill-Olas.
Läs mer!

Skrylle strövområde, Lund
Ca två mil markerade ridvägar. I västra delen av Skrylle kuperad slinga över Rögletippen. En lite längre runda går från Rögletippen österut på skogsvägar mot P-plats vid Billebjärsvägen. En tredje variant är att rida längs Hällestadsvägen genom Skrylleområdet från Dalbyvägen till Torna Hällestad. I söder ridning på gamla banvallen, Hällestadsspåret. Från Hällestadsvägen går det även att rida 5 km ner till spåret via en slinga och sedan åter Hällestadsvägen.
Läs mer!

Skånska Landskapinformation om strövområden med ridslingor och ridleder.

Snogeholms strövområde, Sjöbo
Två slingor 8 km eller 3,5 km, varierad terräng, varierat underlag, längre slingan delvis genom kohage, kan vara bött vintertid. Möjlighet bada med häst i Snogeholmssjön vid Fölahagsvägen.
Läs mer!

Vellinge
Ridvägar som är öppna hela året, ridvägar som är öppna del av året samt områden med beträdandeförbud del av året. Sammanhängande leder med få korsningar. Karta finns på hemsidan.
Läs mer!

Vitemölla strövområde, Simrishamn
Sandstäpp, hav, knotig tall och backlandskap, ridning i ett markerat område.
Läs mer!

Säkra Slingan, Vollsjö
Rid- och promenadled, två slingor 5,5 km eller 3.5 km, preparerade vägar, naturstigar, gammal banvall, Parkering vid Färs Härads ridhus.
Se filmen om Säkra slingan!
Läs mer!