Meny Stäng

Vill ni vara med?

Hästrundan är ett evenemang för dig som bedriver verksamhet inom hästnäringen i Skåne.

Bakgrund

När Destination Häst-projektet startade i Sydöstra Skåne och träffade aktörer från olika delar av näringen så berättade Anders Thuresson på Svabesholms Kungsgård om denna idé. Vi tyckte att det skulle vara ett bra sätt att visa upp den bredd som finns inom näringen i området för allmänheten men också ett bra sätt att visa hur stor hästnäringen är för beslutsfattare.

Vi bjöd in till ett frukostmöte där detta var en av diskussionsfrågorna. Mottagandet blev väldigt positivt och på nästa möte formerades arbetsgruppen och datum bestämdes och första Hästrundan gick därefter av stapeln i juni 2018. De två första Hästrundorna fokuserade på sydöstra Skåne, men det geografiska området har med åren utvidgats till att innefatta hela Skåne.

Med sex års erfarenhet och flera hundra utvärderingar, önskemål och synpunkter från publik och deltagande arrangörer planerar vi nu en del förändringar för att göra Hästrundan mer tillgängligt och besökarvänligt. Hästrundan 2024 koncentreras till Skönabäck med uppvisningar, mässa där hästföretag är välkomna att visa sina tjänster och produkter, föreläsningar och information.

Hästrundan är nu också en del av Hästen i Skånes verksamhet.

Kostnad

2024 års deltagaravgifter enligt nedan är oförändrade och samma som 2023.

Ideella föreningar 400 kr
Företag 0-3 anställda 600 kr
Företag 4-10 anställda 800 kr
Företag >10 anställda 1050 kr

Anmäl deltagande

Anmäl och betala ditt deltagande via denna registreringslänk: https://dinkurs.se/92376
och skicka tillbaka aktivitetsformuläret.
När deltagandet är registrerat och betalt via kort kommer du att få en länk till ett Google Formulär där du presenterar din aktivitet.

Marknadsföring

Att delta i Hästrundan är ett sätt att synas. Många småaktörer går samman och marknadsför sig tillsammans och syns mer. Marknadsföring sker till stor del via hemsida, Facebook och Instagram och vi litar på att du hjälper till att marknadsföra via dina kanaler.  Det är faktiskt ett krav vi ställer på dig som deltagare, att du hjälper till att marknadsföra evenemanget så att alla syns mer och tillsammans4