Meny Stäng

Det blev tre år med Equine Monitoring, övervakat sommarbete för blivande tävlingshästar, på kuperade och naturliga marker. Nu är projektet avslutat och en mängd information om hästarnas beteenden och utveckling på dessa marker har samlats in och nu sammanställts.                          Läs slutrapporten här!

2019 genomfördes ett uppmärksammat pilotprojekt på Brösarps backar med unga blivande tävlingshästar i hoppning. Gruppen följdes i sex månader och system testades för övervakning av deras välmående. Syftet var att mäta effekten av att låta unga hästar växa upp på stora och kuperade marker ur ett hållbarhetsperspektiv. Tävlingshästar i sportens toppskikt betingar mångmiljonbelopp. De tävlar om stora prispengar och det har mycket stor betydelse att de är hållbara/friska och kan vara kvar i sporten länge. Hållbarhet är hästens viktigaste egenskap!

Sverige har outnyttjade marker som lämpar sig väl för hästhållning. Marker som på så sätt kan hållas öppna och bidra till biologisk mångfald. Flera europeiska länder med stor hästuppfödning har begränsad tillgång till mark. Att etablera Sverige som en marknad där hästar kan växa upp till starka och sunda tävlingshästar med lång hållbarhet kan ge både nya arbetstillfällen och ett öppnare landskap.

En förutsättning för hästhållning på detta sätt är effektiv övervakning. Med sensorer på hästarna kan man få indikationer på onormalt beteende och upptäcka sjukdom och olyckor omedelbart. Tekniken innebär t ex att en hästägare i Holland i realtid kan följa sin häst i en hage i Sverige.

Behovet av att utveckla alternativa tillsynsmetoder, som samtidigt säkerställer ett gott djurskydd, är stort. Projektet tilldelades EU-medel via Leader Sydöstra Skåne för 2020-21. Forskare vid SLU har medverkat till att utvärdera djurvälfärdsstatus och tillsynsdata. De röda huvudlagen med HoofSteps sensorer mäter hästarnas rörelsemönster. Man ser var de befinner sig i realtid samt hur mycket (och var) de rört sig under dygnet. Via artificiell intelligens identifierar sensorerna hästens normala beteende och larmar via en app om något avviker. Det kan vara att den inte tuggat på flera timmar, legat ner onormalt länge eller annat som avviker. Att jämföra daglig tillsyn med sensordata kan också bidra till att identifiera beteendemönster som indikerar skada eller  förändrat beteende på grund av sjukdom. Vi kan också se under vilka förhållanden hästarna rör sig mest och även hur mycket energi de förbrukar.

Detta vill vi uppnå med projektet!
• Vi vill med forskning visa att hästar som växer upp under naturliga förhållanden på stora och kuperade betesmarker blir hållbara individer över tid.
• Vi vill ge markägare ett system för att kunna erbjuda optimala uppväxtförhållande för unga hästar.
• Vi vill möjliggöra ett sätt att få bättre hästvälfärd kombinerat med affärsutveckling på landsbygden och bevarandet av det öppna landskapet.