Meny Stäng

Bli medlem

Genom att bli medlem i Hästen i Skåne stödjer ditt företag, din organisation, förening eller du själv den skånska hästnäringen för fortsatt möjlighet att utvecklas positivt.

Genom att bli medlem i Hästen i Skåne får ditt företag, din organisation, förening eller du själv möjlighet till ökad kompetens, kännedom om konkurrensen, träffa andra hästföretagare, bygga ditt nätverk och lönsamma samarbeten.

Det finns tre olika alternativ för medlemskap:

Partner 25 000 kr
Företagsmedlem 5000 kr
Enskild medlem 300 kr

Partner får:

Möjlighet att genom hästen i Skåne arrangera seminarier, utbildningsdagar, studiebesök m.m.
Fritt deltagande vid Skånsk Hästnäringsdag samt Hästen i Skånes övriga arrangemang.
Rådgivning i hästrelaterade frågor.

Företagsmedlem får:

Möjlighet att genom hästen i Skåne arrangera seminarier, utbildningsdagar, studiebesök m.m.
Rabatt på deltagaravgift vid Skånsk Hästnäringsdag samt Hästen i Skånes övriga arrangemang.
Rådgivning i hästrelaterade frågor.

Enskild medlem får:

Rabatt på deltagaravgift vid Skånsk Hästnäringsdag samt Hästen i Skånes övriga arrangemang.

Medlemsavgiften betalas till Bankgiro 639-8747.