Meny Stäng

Här informerar vi om hästens betydelse för samhället, i samhällsplaneringen och i politiken.

Humlamaden Grön Rehab

Här bedrivs Medicinsk Naturunderstödd Terapi (MNT). Humlamadens behandlingsmodell har vuxit fram under många år och är väl grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet. Humlamaden samverkar även med Stiftelsen Natur & Hälsa. På Humlamaden har man i över 20 års tid utvecklat behandlingsprogram som vilar på de goda effekter som natur, mindfulness och samspelet med djur har på vår hälsa. Medan patienter och deltagare återhämtar sig i den läkande och terapeutiska miljön guidas de varsamt fram i väl genomtänkta faser. Förutom hög kompetens hos personalen finns här för ändamålet välutbildade hästar och diplomerade terapihundar.

Oavsett om målgruppen är vuxna eller barn, om fokus är på pedagogik eller behandling, så är kärnan densamma; du duger precis som du är.