Meny Stäng

Fokusområden 2022

Samverkan inom hästnäringen och med andra näringar, liksom med omkringliggande samhälle.

Hästen i Skåne ska:
Genomföra Skånsk hästnäringsdag och utveckla dagen vidare som en plattform för innovation, produkt- och tjänsteutveckling.
Engagera fler kommuner och andra offentliga organisationer att understödja skånsk hästnäring.
Arbeta för nätverksbyggande samarbeten mellan företag inom hästnäringen och relevanta andra företag, för ökad konkurrenskraft, utveckling och lönsamhet.

Skåne – en region för avel och uppfödning i framkant.

Hästen i Skåne ska:
Informera om Skånsk hästavels betydelse för en levande landsbygd och ett öppet landskap.
Ta fram ett underlag för hur Skåne kan positioneras som en region för avel och uppfödning.
Uppmuntra till nytänkande för kostnadseffektiv uppfödning av hästar för bredd och elit.
Arbeta för att en skånsk pilotanläggning för ett kvalitetscertifierat centrum för modern hästreproduktion, ett Avels- och Uppfödningscentrum (AUC) prövas.

Skåne – en attraktiv region för hästturism

Hästen i Skåne ska:
Öka förståelsen för Skånes kapacitet för ökad hästturism.
Stödja utveckling av skånsk infrastruktur för hästturism – ridleder, boenden, Bed & Box m.m.
Bidra till internationellt erfarenhetsutbyte inom hästturism.

Hästens betydelse för människans hälsa och läkande

Hästen i Skåne ska:
Förmedla kunskap om hästens betydelse för människans ro, hälsa och läkande.
Arbeta för att hästunderstödda insatser inom sjukvård, rehab och friskvård ska fortsätta att öka.

Hästen i Skånes pågående projekt

Equine Monitoring
Ridleder inventering och utveckling.
Skånsk hästnäringsdag 2022
Nyproducerad och aktualiserad hemsida.
Engagemang i Stiftelsen Humlamaden Grön Rehab.

l