Meny Stäng

Verksamhetsplan hösten 2023-2025

Målsättning
Stärka hästens position i samhället.
Driva utvecklingsprojekt gällande för hästnäringen viktiga frågor.
Skapa ökad förståelse för ridkonstens betydelse för hästvälfärd.
Öka kunskapen om betydelsen och kompetens vad gäller hästunderstödda vårdinsatser i Skåne.
Öka kunskapen i hästrelaterade frågor, stödja och rådgiva myndigheter och kommuner gällande hästrelaterade frågor och problem.
Arbeta för bättre möjligheter för ridning i skog och mark.
Öka kunskapen om hästen och hästens behov hos den enskilda hästägaren och samhället i övrigt.

Projekt
Hästen i Skåne har för avsikt att driva två utvecklingsprojekt under denna verksamhetstid.

1 Hästens accelerationsförmåga viktig för tävlingsresultaten.
För att få fler uppfödare intresserade av naturlig hästuppfödning på stora kuperade marker med varierande underlag måste dessa hästar bli mer attraktiva än de som föds upp på vanligt sätt.
Stora krav ställs på att dagens tävlingshästar skall ha en medfödd snabbhet. Tidig mätning av medfödd accelerationsförmåga hos föl och uppfödningens betydelse för dess utveckling kan bli en viktig faktor för svensk avel och uppfödning.
Därför har Hästen i Skåne för avsikt att söka medel för att genomföra en studie av mätning av hur accelerationsförmågan varierar redan på föl.
Studien ska göras i samarbete med uppfödare av hopp- och travhästar.

2 Hur kan föl skyddas från vargangrepp?
Vargen är nu väl etablerad i Skåne. Fakta och rykten om vargens påverkan på hästnäringen och den fara som vargen kan vara för hästar och i synnerhet föl gör att behovet av fakta är stort.
Genom en internationell och nationell litteratur- och artikelstudie kan fakta tas fram och sammanställas, i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp.
Projektet ska studera de faktiska problem som finns i dag i områden med stora vargpopulationer och vilka skador vargen orsakar.
Projektet ska vidare inventera hur skyddsåtgärder fungerar i dag och hur möjliga framtida skyddsåtgärder kan förhindra konflikter mellan varg och hästnäring.

Digitala träffar – webinar
Hästen i Skåne arrangerar tillsammans med våra partners webinar med spännande föreläsare.
Webinaren är gratis för dig som är medlem, icke medlem betalar 100:- .Betalas via bankgiro  639-8747 eller swish 123 599 91 15. 
Glöm inte skriva namn samt dina adressuppgifter och mail.

Vill du bli enskild medlem är avgiften 300 kr. Betalas via bankgiro  639-8747 eller swish 123 599 91 15. 

Vill du veta mer om att bli medlem eller partner läs här!

Hästnäringsdag 2024
För närvarande planeras för ännu en hästnäringsdag, men i en ny form. Information kommer!